Educatieve video als onderwijsassistent

educatieve_video

Onderwijzers moeten steeds meer taken op zich nemen. Leerlingen die eerder naar een speciale school gingen voor extra begeleiding, moeten nu in een normale klas kunnen functioneren. Hierdoor is het lastig om elke leerling de aandacht te geven die het verdient. Daarnaast maakt regelgeving het steeds lastiger om tijdelijke krachten, zoals onderwijsassistenten, in te huren zonder dat daarbij een contract moet worden aangeboden Een manier om leerlingen de kans te geven extra uitleg te krijgen is door educatieve video’s te gebruiken. Die kunnen bijvoorbeeld op de website van de onderwijsinstelling worden geplaatst of in de Facebookgroep van een klas.

Door het gebruik van laptops, Ipads en computers is het voor de leerlingen ook eenvoudig om een educatieve video te bekijken. Eventueel met een koptelefoon afhankelijk van de plaats en gelegenheid waar de video wordt bekeken. Er zijn verschillende soorten video’s die gebruikt kunnen worden in het onderwijs.

Uitleg video (explainer video)

Uiteraard is de meest logische video in het onderwijs de video waarin iets wordt uitgelegd. Bijvoorbeeld bepaalde grammaticale regels, wiskunde en natuurkundige feiten. De video’s voor scheikunde kunnen zelfs spectaculair worden.

Het voordeel van een video waarin iets wordt uitgelegd is dat deze video ook bekeken kan worden tijdens het maken van huiswerk. Leerlingen die extra uitleg nodig hebben kunnen hier ook baat bij hebben. Extra uitleg waar je in de les geen tijd voor hebt kan in de video geplaatst worden zodat extra vragen middels de video beantwoord kunnen worden.

Introductie video

Bij vakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, scheikunde en andere vakken moet soms de motivatie voor het lesonderwerp opgekrikt worden om iedereen actief mee te laten doen. Door het praktisch nut van de kennis uit te leggen en te laten zien wordt de motivatie om iets met het vak te doen ook groter.

In een introductievideo kan bijvoorbeeld een scene uit de geschiedenis worden nagespeeld of een experiment worden uitgevoerd dat een verbazingwekkend gevolg heeft.

Stimuleren van de fantasie

Uiteindelijk is creativiteit erg belangrijk tijdens het onderwijs. Door creativiteit zijn problemen op te lossen en dat is eigenlijk wat een leerling de hele dag doet, problemen oplossen. Door de fantasie van de leerlingen over bepaalde processen te stimuleren is het mogelijk om de leerlingen op nieuwe ideeën te brengen die van pas kunnen komen tijdens de lessen.

Video voor het verhogen van de betrokkenheid

Uit onderzoek blijkt dat het toevoegen van video in online lessen de betrokkenheid van de leerlingen bij de les kan verhogen. In een onderzoek werden leerlingen voor een opleiding tot docent ingedeeld in een online discussieplatform met alleen tekst of met alleen video’s. De groep die ingedeeld was bij de video’s gaf aan vaker aanwezig te zijn op het platform en meer input te geven. Dit effect kan ook in een klaslokaal behaald worden om de betrokkenheid met de les te verhogen.

Wil je meer weten over educatieve video’s als onderwijsassistent? Neem dan vooral contact met ons op.

Bronnen:

http://eric.ed.gov/?id=EJ1067484

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *