Vermillion

Vermillion Energy wil graag  op een effectieve manier contractors, bezoekers en chauffeurs informeren over gedragsregels. Bedrijfsbeeld ondersteunde in deze behoefte door op de juiste wijze deze poortinstructievideo te produceren en te presenteren zodat de boodschap de doelgroep ook aanspreekt.

De kunst is om alle nodige informatie over te brengen aan de kijker en tegelijkertijd ervoor te waken dat de video aantrekkelijk blijft om naar te kijken. Bedrijfsbeeld zorgde voor de juiste menustructuur binnen de huisstijl guidelines van Vermillion.

De video is geproduceerd in twee talen en wordt op dit moment dagelijks ingezet op de diverse terreinen van Vermillion Energy.

(omdat het een interne video betreft laten we alleen in bovenstaande video het intro zien van de video)