Veiligheid en vakmanschap verbeteren met video

veiligheid_vakmanschap_verbeteren_video

In de wereld van veiligheid kan er veel gevaar op je afkomen die je in het dagelijks leven niet ziet. Toch is het belangrijk om op deze realiteit te worden voorbereid. Er zijn meerdere manieren om je hierbij te helpen en video kan een belangrijke rol spelen.

Daarom ga ik in dit blog in op de voordelen van video om veiligheid en vakmanschap te verbeteren.

Instructievideo om overtuiging van kunnen, te verbeteren

Het is erg lastig om je voor te bereiden op een calamiteit. Meestal is het lastig voor te stellen hoe iets zal gaan en zal je instinctief reageren. De angst dat je daardoor niet juist reageert kan ervoor zorgen dat de veiligheid niet optimaal is.

Gelukkig is die angst eenvoudig te verminderen.

Voordat mensen iets doen moeten ze zich kunnen voorstellen dat ze iets doen. Veiligheid op het werk is vaak iets dat wordt afgedekt met procedures die goed omschreven staan, maar tekst en visie is niet altijd hetzelfde.

Een tekst lezen kost moeite en dan moet je die tekst in gedachten omzetten in daadwerkelijke situaties. Van iets abstracts moet je iets heel tastbaars maken om de veiligheid op het werk te verbeteren.

Een instructievideo zorgt ervoor dat het visualiseren van een situatie al niet meer hoeft te gebeuren, want dat is iets wat de video al doet. Het enige dat de vakman dan nog hoeft te doen is de video kunnen vergelijken met zijn eigen werksituatie.

Ook acties die uitgevoerd moeten worden om de veiligheid te verbeteren of te waarborgen kunnen in beeld worden gebracht om zo het gevoel van kunnen bij de vakman te verbeteren.

Virtual reality voor het verbeteren van veiligheid op het werk.

Een andere ontwikkeling op het gebied van veiligheid en vakmanschap is dat 3D lessen worden ingezet om mensen die opgeleid worden voor het werken in de bouw om hun werkplek zelf te inspecteren op veiligheid.

Deze 3D lessen zijn eigenlijk virtual reality lessen waarin ook een spel element is toegevoegd, zoals dat ook kan bij de interactieve video.

Uit onderzoek (1) blijkt dat dit soort lessen ervoor zorgen dat ze leuker gevonden worden door de studenten, dit de motivatie om alles goed te leren verhoogt en ook hun kennis over veiligheid op peil houdt.

Een ander onderzoek naar leren met video laat zien dat de effectiviteit van deelnemers drastisch verhoogt (2). Dit geld niet alleen voor video lessen, maar ook het opnemen van acties om die later terug te bekijken. Voor de video lessen werden in 12 tot 63 procent van de gevallen de juiste handelingen uitgevoerd, terwijl dit na de video lessen juist in 84 tot 95 procent van de gevallen op de juiste manier werd gedaan.

Dit is een drastische verbetering door video te gebruiken bij het aanleren van hoe er gewerkt moet worden en dit kan ook gebruikt worden om de veiligheid op het werk drastisch te verbeteren.

Wil je meer weten over het gebruik van video om veiligheid en vakmanschap te verbeteren? Neem dan vooral contact met ons op voor meer informatie.

Bronnen:

1: http://itcon.org/paper/2011/5

2: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1901/jaba.2009.42-387/abstract

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *