Vermillion


Vermillion Energy wil graag  op een effectieve manier contractors, bezoekers en chauffeurs informeren over gedragsregels. Bedrijfsbeeld ondersteunde in deze behoefte door op de juiste wijze deze poortinstructievideo te produceren en te presenteren zodat de boodschap de doelgroep ook aanspreekt.

De kunst is om alle nodige informatie over te brengen aan de kijker en tegelijkertijd ervoor te waken dat de video aantrekkelijk blijft om naar te kijken. Bedrijfsbeeld zorgde voor de juiste menustructuur binnen de huisstijl guidelines van Vermillion.

De video is geproduceerd in twee talen en wordt op dit moment dagelijks ingezet op de diverse terreinen van Vermillion Energy.

(omdat het een interne video betreft laten we alleen in bovenstaande video het intro zien van de video)

Lubbers


De indrukwekkende operaties van Lubbers in de buizen(pipeline) logistiek op dynamische wijze in beeld brengen. Dat was de doelstelling van deze promotievideo. De grote omvang, het unieke equipement en unieke locaties spreken tot de verbeelding. Er is een commerciële versie geproduceerd en een interne versie.

De video wordt op dit moment online ingezet en bij diverse verkoopgesprekken over de hele wereld. De interne versie wordt vooral ingezet bij nieuw personeel om de unieke werkwijze en equipement te tonen.

Zeolyst


De doelstelling van de Zeolyst Company movie is het presenteren van de organisatie, producten, klanten en het uitstralen van de hoge kwaliteit van dienstverlening en het prettige werkklimaat.

De doelgroep van de video is tweeledig. De eerste doelgroep is het ‘grote publiek’. De video wordt online ingezet en bij open dagen.
Doelstelling is onder andere om te laten zien hoe veilig, innovatief en duurzaam de chemische industrie werkt. Er is niets geheimzinnig aan de sector, de veiligheid staat hoog in het vaandel en chemie biedt een boeiende werkomgeving. 

De tweede doelgroep zijn nieuwe werknemers.

GGD Drenthe


GGD Drenthe heeft in veel gevallen een preventieve rol. Het informeren van klanten/cliënten is een groot
onderdeel hiervan. Aan Bedrijfsbeeld is gevraagd hoe wij deze manier van informeren kunnen aanvullen en of verbeteren door middel van
video. In deze deze animatievideo is een eerste voorbeeld gegeven.

Leerlingen uit groep 6tm8 worden geïnformeerd over het herkennen en verwijderen van teken door middel van een badkamerhanger.

Winel


De doelstelling van de company movie van Winel industry group is het vergroten van de naamsbekendheid en het uitstralen van de hoge kwaliteit van dienstverlening. Daarnaast ondersteund de video om in contact te komen met nieuwe potentiële klanten.

De video benadrukt dat het gehele productieproces door Winel en Staalart in eigen huis wordt uitgevoerd. De doelgroep bestaat uit bedrijven die zich bevinden in de scheepvaart en maritieme sector. Denk hierbij aan scheepswerven, overheden en rederijen.

De moderne promotievideo wordt op dit moment vertoond op de website van Winel BV. Daarnaast wordt de video gebruikt bij sales presentaties van dealers en beurzen.

Friesland Campina Kievit


Friesland Campina kievit kwam met de vraag om een video te produceren welke de doelgroep letterlijk een kijkje geeft in de (test)keuken van FCK. Doelstelling was om professionele bakkers te laten zien hoe de producten van FCK worden getest aan de hoogste standaarden. De focus lag op het letterlijk in beeld brengen van deze testresultaten en de performance van de ingrediënten.

Bedrijfsbeeld heeft vanaf het eerste moment aan tafel gezeten bij FCK om mee te denken over doelgroep, doelstelling en vormgeving. Aan de hand van deze input hebben wij een gedetailleerd draaiboek geschreven en hebben wij de film geproduceerd in nauwe samenwerking met Friesland Campina Kievit. Met deze 1e film is een duidelijk format neergezet om het concept ook toe te passen binnen andere producten van FCK.

Inmiddels wordt de film ingezet bij buitenlandse klanten van FCK.

(helaas kunnen we geen beelden laten zien van het eindresultaat omdat het een interne film betreft)

Dienst uitvoering onderwijs


Die ene unieke baan of ultieme stageplek, dat wil toch iedereen? Het begint met een goed CV
De Europass CV (Beheerd door Dienst uitvoering onderwijs) is een Europees CV welke in de gehele Europese unie uniform is.
In sommige landen in het Europass CV verplicht. In Nederland niet en dat word het ook niet. Echter is het product in Nederland nog niet alom bekend.

Bedrijfsbeeld heeft voor Europass Nederland drie commercials geproduceerd met als doelstelling de Europass CV onder de aandacht te brengen bij de doelgroep.
Rode draad in de commercials: Een Europass CV opent de deuren voor je carrière.

In nauw overleg met de opdrachtgever hebben we diverse scenario’s geschreven en volledig in eigen huis geproduceerd.
We kijken terug op een unieke samenwerking met opdrachtgever, acteurs, figuranten en crew.
De video’s worden op dit moment ingezet tbv bioscoopreclame en YouTube advertising.

Peter Heeling | DUO
“Bedrijfsbeeld is een aanrader! We zijn zeer tevreden over het eindresultaat, de weg daar naartoe verliep prettig en volgens afspraak.”

Indufinish


De doelstelling van deze productfilm is het vergroten van de naamsbekendheid, het uitstralen van de hoge kwaliteit van de engineering, productie en geplaatste installaties.
De focus is daarnaast gericht op energiebesparing.

De doelgroep van de video bestaat uit directie, inkopers en decision makers van huidige en toekomstige klanten van Indufinish.

De video’s zullen onderdeel worden van de website van Indufinish en worden ingezet op social media. Daarnaast kunnen de video’s of delen hiervan ook worden gebruikt bij een opendag. Door het inzetten van de juiste kanalen wordt de doelgroep optimaal bereikt.

Provincie Friesland


Provincie Friesland heeft samen met zijn partners hard gewerkt aan een nieuw stuk N31 bij Harlingen.
Een snelle verbinding tussen Friesland en de Afsluitdijk met een complete nieuwe weg en aquaduct.
Jarenlang hebben bewoners hier overlast van gehad, maar het resultaat mag er zijn.

Om de bewoners te bedanken en een kijkje te geven op deze nieuwe weg is een openingsweekend georganiseerd door de provincie Friesland met allerlei activiteiten.
Bedrijfsbeeld was het gehele weekend in Harlingen voor opnamen en heeft van elke dag (vrijdag, zaterdag, zondag) een aftermovie geproduceerd.
Elke aftermovie was de volgende dag voor 12 uur beschikbaar om mensen te enthousiasmeren om ook deel te nemen aan de festiviteiten.

Stadslyceum Groningen


Van Brugklas tot eindexamen.

Bedrijfsbeeld is terug gegaan naar de schoolbanken.
Een jaar lang hebben we meegedraaid met de verschillende lessen, projecten, externe excursies, schoolreizen, uitvoeringen van het Stadslyceum Groningen en hebben we mogen samenwerken met enthousiaste leraren en leerlingen.

Het Stadslyceum is trots op de unieke en prettige sfeer in de school. Er is weinig afstand tussen leraar en leerling en iedereen krijgt de ruimte om zich zelf te zijn.

De doelstelling van de Stadslyceum promotiefilm 2017 is niet in eerste instantie het werven van zoveel mogelijk leerlingen. Het doel van deze film is juist een publiek aan te spreken dat zich identificeert met de visie van het Stadslyceum.

 

Venko


Venko Schilderwerken uit Hoogeveen gaf Bedrijfsbeeld de opdracht voor het maken van een nieuwe moderne bedrijfsfilm, waarbij de verschillende belangrijke arbeidsprocessen duidelijk naar voren moesten komen. Belangrijke aspecten hierbij zijn diversiteit in werkzaamheden, kwaliteit en betrokkenheid van de medewerkers.

En divers is het geworden. Venko is actief in Nederland en ver daar buiten op zowel on- als offshore. We hebben vele bijzondere locaties in beeld gebracht zoals het onderhoud aan de haringvlietsluizen in Zeeland en het onderhoud van de schepen van de Koninklijke marine in Den Helder.

Dit heeft geresulteerd in een moderne dynamische bedrijfsfilm waarbij (potentiële) klanten een impressie krijgen van de werkzaamheden, de missie en de visie van Venko.

Oosterhof Holman


Oosterhof Holman wil door middel van deze company movie graag laten zien dat het beslist niet ‘alleen die wegenbouwer uit het noorden’ is, maar dat ze al ruim 100 jaar hoogwaardige kennis en ervaring hebben in de grond-, weg- en waterbouw.

Dus we gaven onze camera’s stalen neuzen en een veiligheidshelm en hebben vele projecten in beeld gebracht. Van het asfalteren tot aan de ambacht van het vervaardigen en het plaatsen van de Mega sluisdeuren in de Urkersluis.

Door de diversiteit aan projecten komt de breedte van het bedrijf en de bak met specialistische kennis die er aanwezig is, duidelijk naar voren. Het resultaat is een dynamische company movie uitgevoerd met hoogwaardige opname -en montage middelen.

Bluestream


Bluestream offshore is o.a. gespecialiseerd in het onderwater inspecteren van olie en gas installaties. Om dit werk mogelijk te maken heeft Bluestream uniek equipement ontwikkeld. Om het equipement (grote containers uitgerust met geavanceerde apparatuur)  goed te kunnen bedienen krijgen de technici een meerdaagse training. Deze technici zijn veelal gespecialiseerde vakmensen die over de hele wereld op uurbasis werkzaam zijn.

Bedrijfsbeeld maakte in samenwerking met Bluestream een uitvoerige Engelstalige opleidingsvideo. Dankzij de inzet van deze video wordt de opleidingstijd met 50% gehalveerd en zijn de resultaten significant beter.

Een goed voorbeeld hoe instructievideo’s tijd en geld kunnen besparen terwijl de kwaliteit van de boodschap beter wordt.

Het IJS van Assen


2016 is het laatste jaar dat de ijsbaan in Assen open is voor publiek.
Maar als schaatstempel van Drenthe heeft de kunstijsbaan vele mensen vele jaren schaatsplezier gegeven en werden er grote kampioenschappen verreden. Waaronder het WK allround in 1982 waarbij Hilbert van der Duim wereldkampioen werd onder het oog van 30.000 toeschouwers. Schaatsverenigingen geven tot aan vandaag training aan toekomstig talent. Tijdens recreantenavonden zijn er schaatsliefhebbers uit alle windstreken in verschillende groepen die, zonder dat ze elkaar echt kennen, al jaren op vaste avonden hun rondjes maken. De sfeer: altijd gemoedelijk, iedereen wordt gegroet en elkaar uit de wind houden.

Grote wedstrijden worden er amper meer gereden, maar ooit werden in Assen grote kampioenschappen georganiseerd en er werden scherpe tijden neergezet. Deze tijden zijn allang voorbij. Maar nu komt er ook voor al die andere liefhebbers een einde aan een tijdperk.

Laten we een tribute maken aan de ijsbaan. Laten we oude helden nog één keer hun rondje schaatsen. Laten we nog één keer een overvolle trainingsavond in beeld brengen. Laten we schaatsliefhebbers in beeld brengen die herinneringen aan de oude tijd weer naar boven laten komen. Laten we nog één keer de kijkers meenemen naar…… het IJS van Assen.

Enorme waardering voor de medewerking van Hilbert van der Duim aan deze productie.

Fiets voor een huis


Fiets voor een huis is een sportief fietsevenement, georganiseerd door stichting Wereldfoundation.

Deze stichting biedt kansarme gezinnen in Bangladesh een menswaardig bestaan in de vorm van een compleet nieuw huis! Door het organiseren van diverse evenementen wordt geld ingezameld. Een van de evenementen is “ Fiets voor een Huis”. Een jaarlijks terugkerend sportief fietsevenement waarbij de Galibier in Frankrijk wordt beklommen.

Voor iedere € 1.000 aan sponsorgeld wordt een nieuw huis gebouwd. Bij dit project zijn diverse bekende ambassadeurs betrokken, waaronder Herbert Dijkstra, Yep Kramer en Bauke Mollema.

Bedrijfsbeeld sponsort vanaf het eerste uur dit evenement en maakt ieder jaar de officiële ‘AFTERMOVIE’. Deze aftermovie wordt dezelfde dag opgenomen, gemonteerd en in de feesttent vertoond. Een huzarenstukje dat tot groot enthousiasme leidt bij de deelnemers en de organisatie. De video wordt daarna massaal op internet verspreid en draagt mee aan de naamsbekendheid van het evenement.