Toolbox Video LMRA

LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse) of start-werkanalyse is een korte risicobeoordeling welke uitgevoerd wordt direct voor aanvang van de werkzaamheden op de werkplek door de medewerkers die de werkzaamheden gaan uitvoeren.

Het uitvoeren van een LMRA is een eis vanuit de VCA norm. De organisatie dient een procedure te hebben waarin wordt beschreven wanneer, op welke wijze en door wie er een LMRA uitgevoerd dient te worden. Het is daarnaast ook belangrijk dat deze procedure bekend is bij de medewerkers.

Via een korte, dynamische toolboxvideo laten we zien wat een LMRA is en hoe je dit toe past binnen je organisatie. Deze video maakt deel uit van een serie toolboxvideo’s van Bedrijfsbeeld.