Bedrijfsjournaal: Voordelen voor imago en bedrijfsdoelen

bedrijfsjournaal

Bedrijfsjournaals zijn een belangrijk middel voor elk bedrijf met een omvangrijke groep medewerkers om de identiteit van het bedrijf in stand te houden. Het interne imago moet namelijk net zo beïnvloedt worden als het externe imago. Door regelmatig nieuws te brengen over het bedrijf middels een bedrijfsjournaal heb je een krachtig middel om de identiteit te beïnvloeden en om iedereen gefocust te houden op de doelen van het bedrijf.

Bedrijfsjournaal en identiteit

Het bedrijfsjournaal is de manier om de identiteit van het bedrijf in stand te houden bij medewerkers. Door regelmatige herhaling van het bedrijfsnieuws komen de kernwaarden van het bedrijf en de activiteiten die het bedrijf uitvoert naar voren. De herhaling van de identiteit is belangrijk voor iedereen en vooral voor de werknemers die in direct contact staan met de klant. Door de bedrijfsjournaals is hun kennis up to date en kunnen ze de klant het beste helpen.

Tevens worden onderlinge banden op de werkvloer versterkt door in het bedrijfsjournaal activiteiten van afdelingen en medewerkers uit te lichten. Op die manier wordt iedereen zich bewust van het geheel dat ze samen vormen.

Bedrijfsjournaal en bedrijfsdoelen

Om medewerkers gefocust te houden op de doelen van het bedrijf is het bedrijfsjournaal te gebruiken om iedereen warm te maken voor nieuwe initiatieven. Updates over de voortgang van huidige initiatieven motiveren betrokkenen bij het project.
Op die manier houdt een bedrijfsjournaal iedereen gefocust op het behalen van de bedrijfsdoelen.


Voorbeeld intro Bedrijfsjournaal intern gebruik Cofely, productie Bedrijfsbeeld

Bedrijfsjournaal en trots

Het behalen van doelen geeft een gevoel van voldoening en trots. In het bedrijfsjournaal kan je laten zien dat bepaalde bedrijfsdoelen behaald zijn, wat het effect daarvan is geweest voor het bedrijf en hoe tevreden de klant is over het eindresultaat. Aandacht voor het werk dat medewerkers erin hebben gestopt kan een gevoel van trots en voldoening geven, waardoor zij zich meer verbonden voelen met het bedrijf.

Een andere manier om de band van medewerkers met het bedrijf te versterken is door evenementen en andere gebeurtenissen in beeld te brengen waar niet iedereen bij kon zijn. Door het bedrijfsjournaal blijft iedereen toch op de hoogte van de positie die het bedrijf heeft in de branche.

Bedrijfsjournaal laten maken

Als je geen bedrijfsjournaal maakt laat je alle bovengenoemde kansen liggen. Zonder bedrijfsjournaal is de band van werknemers met het bedrijf kleiner dan als er wel gebruik wordt gemaakt van bedrijfsjournaals. Een bedrijfsjournaal laten maken is daarom een verstandige keuze. Het maken van een bedrijfsjournaal heeft de volgende fases:

  • Pre-productie
  • Productie
  • Post-productie

In de pre-productie wordt bepaald wat er in het journaal komt en welke mogelijkheden er zijn om dit goed te filmen. Tijdens de productie worden er opnames gemaakt voor het bedrijfsjournaal. Hieronder vallen ook de interviews met mensen uit het bedrijf of met klanten. In de post-productie worden de beelden op een logische en interessante manier gemonteerd. Als laatste is er de vraag of er voor de presentatie gebruik wordt gemaakt van een voice-over en presentatie of dat alleen de voice-over genoeg is. Er komt meer kijken bij een bedrijfsjournaal dan je denkt.

Wil je meer weten over het maken van een bedrijfsjournaal? Of wil je voorbeelden van journaals die wij gemaakt hebben?  Neem vooral contact met ons op.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *